Tatiana Radulescu

Subtitle

NOTE BIOBIBLIOGRAFICE

Tatiana Rădulescu, născută la 7 aprilie 1954, Sibiu.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Licenţiată în filologie, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, secţia română-franceză, promoţia 1978, cu lucrarea de diplomă “De la Marcel Raymond la noua critică franceză”, coordonată de profesorul Mircea Martin.

Articol monografic în Dicţionarul general al literaturii române, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 2006.

Profesoară de Limba şi literatura română la Colegiul Naţional “Matei Basarab” din Bucureşti.

Activitate publicistică desfăşurată în reviste ale Uniunii Scriitorilor, <Viaţa Românească>, <România Literară>, <Luceafărul>, <Contemporanul>, <Poesis>, <Provincia Corvină>, cu poezii, eseuri, cronici şi recenzii de literatură şi arte plastice.

 

Debut revuistic, în anul 1975, în revista “Familia” din Oradea.

Debut în volum în anul 1988 cu “Liniştea aerului”, versuri, în urma concursului organizat de Editura Cartea Românească, Bucureşti, lector şi coordonator poetul Mircea Ciobanu.

Acordarea, în anul 1988, a unuia din cele două premii ale Festivalului “Mihai Eminescu”, preşedinte al juriului academicianul Constantin Ciopraga, – Premiul de debut pentru

volumul de versuri “Liniştea aerului” – alături de Premiul pentru întreaga activitate, acordat poetului Marin Sorescu.

Apariţia, în anul 1998, a volumelor de versuri “Oaspetele de piatră” şi “Iluzia risipei de sine”, la Editura Eminescu, Bucureşti, lector Mariana Ionescu. Prezentare la Bookfest realizataa de catre prof.univ. dr. Andrei Ionescu, hispanist si de catre scriitoarii Mariana Ionescu si Nelu Oancea

Publicarea, în colaborare cu poeta Magdalena Constantinescu, stabilită la München, a plachetei de versuri “Chip nevăzut” – secţiunea “Oraşul iubirii” – în anul 2001, la Editura Eminescu, Bucureşti, lector Mariana Ionescu.

Apariţia volumului de versuri “Latinitate amară”, în anul 2008, la Editura Vinea, Bucureşti, redactor de carte Nicolae Tzone. Prezentarea cartii la salonul Bookfest din iunie, de catre prof. univ. dr. Andrei Ionescu, hispanist, precum si de catre scriitorii Mariana Ionescu si Ion lazu.

Publicarea plachetei de versuri, “Soare alpin” în anul 2009, la Editura Do-minor, Bucureşti, lector şi editor Anca Buduca.

Membră afiliata  grupului de artişti plasticieni Podul, care a funcţionat până în anul 2002. 

Participare la şedinţele cenaclului organizat de Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, sub conducerea scriitoarei Victoria Milescu, ale cenaclului Euridice, condus de regretatul scriitor şi teoretician Marin Mincu şi, sporadic, ale cenaclului Numele poetului, mentor poetul Cezar  Ivanescu.

In prezent, redactor la Orizont literar contemporan, revista initiata de scriitorii Mihai Cantuniari si Daniel Dragomirescu.

În 2014, la editura Opera Omnia din Iași, volumul antologic Provocarea poemului; în 2018, volumul Închinarea Scribului, la editura E-literatura.

Denisa Silvia Popovici a întreprins în cadrul Cercului de traducere al doamnei Profesor Lidia Vianu prezentarea în viziune bilingvă a profilului liric Tatiana Rădulescu.

Members Area

Newest Members

Recent Photos